Hop til hovedindholdet

Lellinge Beboerforening

Årsmøde i Lellinge Beboerforening


Dato og tid

Fredag d. 11. november 2022 kl. 19:00 til 21:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 8. november 2022 kl. 23:00

Sted

Multihus, Baneledet 1, 4600 Køge Multihus
Baneledet 1
4600 Køge

Årsmøde i Lellinge Beboerforening


Arrangementsbeskrivelse

Der indkaldes til årsmøde i Multihuset, Baneledet 1
Fredag den 11. november 2022 kl. 19.00

Alle medlemmer har adgang til årsmødet.
NB: Vi vil tjekker dit medlemskab ved indgangen.
NB: Der kan tegnes medlemskab ved indgangen.

Der vil blive serveret lidt drikkelse under mødet og efterfølgende smørrebrød.
(Derfor er tilmeldig til spisning nødvendig)

Nyt bestyrelsesmedlem søges.

Dagsorden for årsmødet og forslag til årsmødet følger vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning, samt fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent for eventuelle udvalg under foreningen, såfremt dette fremgår af udvalgets vedtægt/ forretningsorden
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det følgende år
 6. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrrelsen forslår, at kontigent reguleres til 125,- kr.  pr. person og 100,- kr. pr. person for pensionister grundet faldende medlemstal og stigende udgifter.
 7. Budget for næste år
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen,
  Brian Sørensen, Hans Henrik Juda, Jan Paulsen og Peter Friis er på valg.
  Brian Sørensen, Hans Henrik Juda og Peter Friis stiller op til genvalg.
  Jan Paulsen ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisorer
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Indkomne forslag, der af et medlem ønskes under afstemning på årsmødet, skal være foreningen i hænde senest 7 dage før årsmødet gerne på mail til formand@ditlellinge.dk. Efter modtagelsen skal bestyrelsens opsætte forslaget på foreningens hjemmeside, med mindre bestyrelsen beslutter at orientere medlemmerne skriftligt.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Lellinge Beboerforening
Tlf: +45 +4530688510
kasserer@ditlellinge.dk

Kontaktinformation til arrangør

Lellinge Beboerforening
Tlf: +45 +4530688510
kasserer@ditlellinge.dk